Kontaktinfo

Besøksadresse: Kjøpmannsgata 53-55, 7011 Trondheim, Norway

Postadresse:  P. O. Box 2584, 7414 Trondheim, Norway

Organisasjonsnummer:  971376678

Telefon:  +4793006772

e-poster

post@msit.no for generelle spørsmål om MST.

styre@msit.no for daglige aktiviteter, zakaat, infaq, bønneplan og andre administrasjonssaker knyttet til Styrekomiteen.

shura@msit.no for alle spørsmål knyttet til Shura-komiteen.

imam@msit.no for alle religiøse spørsmål, lære om islam og andre spørsmål knyttet til imamkontoret.

visit.moske@msit.no for alle skolebesøk i moskeen

Location