Det muslimske samfunnet i Trondheim (MST) ble etablert i 1990 etter initiativ fra en liten gruppe muslimske studenter ved NTNU. MST er en ideell, religiøs og kulturell organisasjon som har som mål å tjene interessene til islam og det muslimske samfunnet i Norge på en slik måte at medlemmene kan praktisere islam som en perfekt måte å leve på. MST har også et mål å formidle islams visjon og budskap til det norske samfunnet.

MST fremmer gjensidig forståelse og vennlige forhold mellom muslimer og ikke-muslimer. Gjennom sitt arbeid, søker den å se alle borgere, uavhengig av deres farge, bakgrunn, etnisitet, økonomisk klasse og politisk tilhørighet, leve i verdighet og fred med hverandre. Dette skyldes at islam har som mål å bryte barrierer som splitter mennesker og gjenopprette verdighet for alle mennesker. Dette var oppdraget til alle Guds sendebud, og dette er oppdraget som MST leverer etter beste evner og ressurser.

MST består av tre organer (Imamkontor, Shura og Styre) som aktivt driver sin organisasjon og refererer alltid til Al Qur’an og Hadith.