Skolebesøk

MST-moskeen blir besøkt av en rekke norske skoler hvert åri forbindelse med deres behov for å lære mer om islam og moskeen. De besøkende er hovedsakelig studenter fra videregående skoler og barnehager sammen med sine lærere. Under besøket får de besøkende en guidet tur i moskeen. Etterpå får de besøkende en presentasjon om den islamske troen, MST og hvordan muslimer utøver islam i Norge.

Detaljert plan og det aktuelle programmet kan diskuteres og avtales.

For skolene som er interessert i å besøke moskeen og få en introduksjon til islam, vennligst kontakt oss via e-post visit.moske@msit.no eller mobil Nr. 93006772